Augusttur i Egebjerg Enge

Vi er pludselig i Danmark igen. Der har været alvorlig sygdom med dødsfald til følge i familien, så vi hastede hjem fra Norge sidst i juli måned.
Vi havde mange drømme og planer i Norge, som slet ikke blev udfriet. Men beslutningen om at tage hjem var uopsættelig. Livet er fuldt af valg man må træffe.
Nu må vi se om vi kommer tilbage til vores lille perle til september.

Søndag d. 10. august er den første dag, hvor vi har haft mulighed for at gå en god lang tur her i Egebjerg.
Turen går ned i Egebjerg Enge. Alt er grønt og vokset godt til. I den lille sø vi passerer undervejs til engene, ser vi Lille Lappedykker med mindst 3 halvstore ællinger, der alle har travlt med at fange småfisk. Det er de gode til!

Vandstanden i Hansted å er så høj, at vi ikke kan passere ind under motorvejen. Passagen her er ganske enkelt oversvømmet. Der er massevis af kåltidsler alle steder. Åbenbart en frøstand, som er populær for bierne, for der er mange forskellige bier, der kravler rundt i de fine frøstande. Snerlen blomstrer med smukke hvide blomster alle de steder hvor den kan komme afsted med at slynge sine planter rundt om hvad som helst. Der er nødder flere steder – endnu grønne.

Jeg finder en posefuld røllike til snaps. Selv om de fleste planter er ved at være visne, er der stadigvæk nye blomster på vej hist og her.

I det store vådområde er der mange blishøns, gråænder og svaner med halvstore unger. En lille flok stillits flyver rundt i piletræerne tæt ved et af fugletårnene.

En fin tur – der er altid meget fredeligt her i engene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *