Egebjerg Enge og natursti langs Lille Hansted Å

Hvor heldigt, at have to sådanne naturperler lige udenfor døren 🙂

Søndag går vi en god lang tur på omkring 3 timer i Egebjerg Enge. Vejret er rigtig flot, helt vindstille, høj solskin og et efterår der går på hæld. Vi har faktisk stien helt for os selv, og det havde vi også sidste gang vi gik her. Der er dog jægere ude på markerne!

Vi har læst os til, at “Egebjerg Enge er et naturgenoprettet område på omkring 40 hektar. Der er en mindre sø med tilhørende fugtige enge”. Faktisk er der flere små søer i området, og et ret stort engareal.

Formålet med projektet var dels at tilbageholde kvælstof i forbindelse med oversvømmelse, dels at fungere som vandreservoir ved store afstrømninger. Lige nu – i november – står der en del vand på engene. Der er kun svaner i dag ude på søen. Sidst vi var her fløj der store flokke af snakkende grågæs hen over os. Der kan efter sigende være rigtig mange rastende grågæs her om efteråret. I dag så vi flere gange en musvåge, og småfugle var der en del af. Vi glæder os til at høre et livligt fuglekor til foråret, der må være mange fugle hernede på det tidspunkt.
Der er to fugletårne på ruten. Begge har udsigt ud over sø og våde enge.
Et langt stykke følger stien Store Hansted Å.

For et par uger siden gik vi en fin efterårsdag på naturstien fra Egebjerg langs Lille Hansted å ned til Hansted skov og Vandværkssøen. Denne natursti blev anlagt i 2009.

Selv om der var skyer og ind imellem en regnbyge skinnede solen pludselig og gav skoven efterårsfarver og liv. Vi fulgte åen det meste af vejen. Næsten helt nede ved Vandværkssøen er der opført en bålhytte ved spejderhytten og tre shelters.
Nede ved søen er der næsten altid nogen der fisker – det var der også denne lørdag.

Vandværkssøen var for 125 år en mølledam og har være meget større end det man ser i dag.
Selve Vandværkssøen er dannet ved, at Tolstrup å på vejen mod Hansted og udløbet i Nørrestrand er blevet opstemmet i forbindelse med anlægget af Egebjerg vandmølle. Den opstemning, der her har fundet sted, er ganske naturlig, når man tænker på, hvor vandholdigt området altid har været.

Vandmøllen her blev indviet i 1876 som drivkraft til at pumpe drikkevand ind til Horsens. Vandværket fungerede næsten i 100 år, indtil det i 1971 blev erstattet af det moderne Højballegårdværk.

Vi udvidede turen og gik op gennem skoven. En meget smuk sti i et kuperet område som gør, at man går højt oppe på bakken og kan se ned gennem skoven. Her er nogle imponerende gamle bøge- og egetræer. Vi passerede rester af soklen til den ene af de kiosker der lå sammen med den gamle dansepavillon.

Her er en smule af historien om Pavillonen:
Helt tilbage til 1906 søgte proprietær J.M.Møller om bevilling til at drive ”sommerrestaurant på en jordlod under Egebjerggården øst for vandværket”. Den fik han, og pavillonen blev bygget. Tillige med blev der bygget to kiosker, hvoraf fundamentet af den ene endnu kan ses i skoven.

Der kørte hver søndag hestetrukne drosker fra Allégade i Horsens til pavillonen i Egebjerg. Så man kunne komme i skoven og få kaffe, is og choklade; men, efterhånden som biler og cykler tog til i tal, ændredes også forbrugsvanerne. Nu blev der krævet udvidet åbningstid og andet og mere end kaffe og hjemmebagt brød. I 1921 fik restauratør Carl Lauritzen spiritusbevilling, og det åbnede uanede muligheder for at kalde publikum til Egebjerg. Fortsat blev stedet dog også brugt til grundlovsfester.

Så sent som i 1954 blev der afholdt Jitterbug- og jazzaften på Egebjerg Pavillon; men efterhånden blev lokaliteterne mere og mere uhumske og dertil hjemsted for mere eller mindre lyssky foretagender. Pavillonen blev udbudt i licitation med den bemærkning, at køberen skulle rive den ned og fjerne alt tilhørende. Det skete i oktober 1955.

(Man kan læse en lang og fin beretning om Vandværkssøen og Pavillonen skrevet af Bent Rosendahl på www.hansted-egebjerg.dk, skriv: historien om vandværkssøen – i søgefeltet.)